میزان مشارکت رای دهندگان می سی سی پی در روز انتخابات ثابت است

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – مردم می سی سی پی رای دادن در انتخابات عمومی 8 نوامبر قبل از اینکه از یک روز کاری به خانه بروند رای دادن را در اولویت قرار داده اند.

مردم در هر سنی در رای گیری شرکت می کنند زیرا جکسون تمام تلاش خود را برای اجرای اهمیت رای دادن در روز انتخابات انجام داده است.

خدمه خبری WJTV 12 شاهد حضور ثابت رأی دهندگان در حوزه های مختلف در سراسر منطقه مترو جکسون در طول روز بوده اند.

همه تشویق می شوند که رای دهند. نظرسنجی ساعت 19:00 بسته می شود

[ad_2]

Leave a reply