موفقیت یک شبه استارت آپ یک افسانه است. در اینجا چیزی است که به جای آن باید انتظار داشت

[ad_1]


کوین لوید، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل MYLE، آنچه را که بنیانگذاران برای اولین بار می توانند در هنگام راه اندازی یک کسب و کار انتظار داشته باشند، به اشتراک می گذارد.

[ad_2]