من به اندازه کافی سیاه نیستم Inc.com

[ad_1]

چندین سال پیش، شرکت مجله در حال برنامه ریزی برای یک کارآفرین و سرمایه گذار برایان براکین بود. شرکت در نهایت براکین را از داستان حذف کرد و او را به انتشار پستی در مورد این تعامل با عنوان I’m Not Black Enough for Inc. مجله. به Brackeen and Inc بپیوندید. سردبیر اسکات اوملیانوک برای گفتگو در مورد نژاد و تعصب در رسانه ها – و موانعی که بنیانگذاران سیاه پوست هر روز بدون توجه به پیشینه خود با آن روبرو هستند.

[ad_2]