معلم کریستال اسپرینگز به زنا متهم شد

[ad_1]

کریستال اسپرینگز، خانم (WJTV) – مقامات کلانتری شهرستان کوپیا می گویند که یک معلم مدرسه راهنمایی به دلیل تعرض دستگیر شده است.

به گفته بازرسان، دیوید فارمر، 61 ساله، به پنج مورد فحشا متهم شده است. آنها گفتند که او معلم مدرسه راهنمایی کریستال اسپرینگز است.

در حال حاضر هیچ تضمینی برای فارمر تعیین نشده است.

[ad_2]

Leave a reply