معاون سابق شهرستان یازو به اتهامات پورن کودک اعتراف کرد

[ad_1]

شهرستان یازو، خانم. (WJTV) – یکی از معاونان سابق شهرستان یازو به دو اتهام تولید پورنوگرافی کودکان مجرم شناخته شد.

Vicksburg Daily News گزارش داد که جاناتان پورویس در تاریخ 1 سپتامبر 2022 محکوم خواهد شد. او با 30 سال زندان و 250000 دلار جریمه برای هر اتهام مواجه است.

Purvis در سپتامبر 2021 متهم شد و در آوریل به این دو اتهام اعتراف کرد.

وی به مدت چهار سال به عنوان معاون شهرستان یازو خدمت کرد و تا زمان دستگیری به عنوان معاون ذخیره فعالیت داشت.

[ad_2]

Leave a reply