مظنون قتل بروکهاون در شهرستان پایک دستگیر شد

[ad_1]

شهرستان پایک، خانم (WJTV) – یک مظنون به قتل بروکهاون پس از یک تعقیب و گریز سه ساعته در شهرستان پایک در روز سه شنبه، 21 مارس دستگیر شد.

نمایندگان شهرستان پایک گفتند راشان دی اسمیت، 37 ساله، خارج از سامیت دستگیر شد.

آنها گفتند که اسمیت پلیس مک کامب را در تعقیب و گریز که در خیابان شمالی لوکاست آغاز شد، رهبری کرد. تعقیب و گریز بین Robb Street Extension و Robert Ayers Road درست در شرق سامیت به پایان رسید.

نمایندگان گفتند اسمیت سه ساعت بعد بدون حادثه دستگیر شد.

به گفته بازرسان، اسمیت در ارتباط با قتل اخیر در بروکهاون تحت تعقیب است. آنها گفتند که او در اکتبر 2022 از بازداشت در Brookhaven فرار کرد و به اتهام تیراندازی به یک زن در سال 2020 متهم شد.

[ad_2]

Leave a reply