مظنون به قتل شهرستان هیندز در شهرستان لادردیل دستگیر شد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم (WJTV) – به گفته جودی اونز، دادستان ناحیه هیندز، یک فراری از شهرستان هیندز در شهرستان لادردیل دستگیر شده است.

اوونز گفت ویلیامز که دوران حبس خود را در اداره اصلاحات می سی سی پی (MDOC) می گذراند، در اوایل ماه مارس پیش از انتقال به شهرستان هیندز، جایی که به اتهام قتل تحت تعقیب است، سهوا از بازداشت آزاد شد.

ویلیامز توسط نمایندگان شهرستان لادردیل دستگیر شد. وی روز چهارشنبه 22 مارس به شهرستان هیندز تحویل داده شد.

اوونز گفت که ویلیامز در بازداشتگاه کانتی هیندز نگهداری می شود در حالی که پرونده او برای ارائه به هیئت منصفه بزرگ شهرستان هیندز آماده می شود.

[ad_2]

Leave a reply