مسابقات باشگاه بوکس مروارید به تعویق افتادپرل، خانم (WJTV) – مسابقات باشگاه بوکس مروارید که برای شنبه 14 مه برنامه ریزی شده بود به تعویق افتاد.

رهبران شهر مروارید گفتند که مشکلات اداری با کمیسیون بوکس وجود دارد. آنها گفتند این مسابقات روز شنبه 18 ژوئن برگزار می شود.