مرکز یادبود جانبازان استخدام پرستار، پرسنل

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – مرکز یادبود جانبازان در روز شنبه 21 مه میزبان یک رویداد استخدامی در جستجوی پرستاران جدید بود.

موقعیت های موجود عبارتند از: پرستاران ثبت نام شده، پرستاران دارای مجوز، دستیاران پرستاری، تکنسین های تله متری و تکنسین های جراحی. رهبران مرکز به دنبال 48 نامزد هستند. آنها گفتند VA می تواند خانه ای برای پرستاران علاقه مند باشد.

رویداد گفت: “ما افرادی را می خواهیم که از مراقبت از جانبازان ما هیجان زده هستند و از حضور در محل کار خوشحال هستند. ما می خواهیم محیطی متنوع و فراگیر داشته باشیم تا مطمئن شویم که می توانیم حمایت لازم را برای موفقیت ارائه دهیم.” سازمان دهندگان

این بیمارستان به دنبال برگزاری رویدادهای استخدامی به صورت ماهانه در آینده نزدیک است.

[ad_2]