مرد مک‌کامب پس از پیدا شدن در یک مجرای هوا به تهدیدات سایبری متهم شد

[ad_1]

شهرستان پایک، خانم. (WJTV) – نمایندگان شهرستان پایک مردی را به اتهامات متعدد پس از پیدا شدن او در داخل کانال هوا در خانه اش دستگیر کردند.

بازرسان گفتند رودریک وی.

نمایندگان به خانه ماتیوس در پایونیر درایو در مک‌کامب رفتند. آنها گفتند متیوس در داخل یک مجرای هوا پنهان شده بود.

متیوس دستگیر و به تهدید سایبری و ارعاب یک شاهد متهم شد. وثیقه او 50000 دلار تعیین شد.

[ad_2]

Leave a reply