مرد تحت تعقیب قتل در شهرستان پایک در فلوریدا دستگیر شدشهرستان پایک، خانم. (WJTV) – یک مظنون به قتل در شهرستان پایک در روز سه شنبه 17 مه در شهرستان کولیر فلوریدا دستگیر شد.

نمایندگان پارلمان شهرستان پایک گفتند توماس براون در فلوریدا به اتهام فرار از اجرای قانون، ضربه زدن و فرار، حمل اسلحه مخفی و داشتن بیش از 20 گرم ماری جوانا دستگیر شد.

او به زندان کولیر کانتی محکوم شد. او به شهرستان پایک مسترد خواهد شد.