مردی پس از درگیری در کمپ آهوهای شهرستان عطلا دستگیر شد

[ad_1]

شهرستان آتالا، خانم. (WJTV) – نمایندگان شهرستان عطلا مردی را پس از بن بست در اردوگاه آهو دستگیر کردند.

این حادثه روز یکشنبه 10 ژوئیه اتفاق افتاد. بازرسان گفتند که تماسی در مورد یک مهاجم مسلح دریافت کردند که در داخل کمپ آهوها سنگر گرفته بود.

پس از پنج ساعت بن بست، تیم نیل، کلانتر شهرستان آتالا، از تیم SWAT گشت بزرگراه می سی سی پی درخواست کرد. با این حال، مظنون، شان هینسون، قبل از ورود تیم دستگیر شد.

بازرسان گفتند که چندین سلاح گرم در محل کشف کردند.

حادثه تحت بررسی است.

[ad_2]

Leave a reply