مردی در فلوود با باطری جنسی متهم شدفلوود، خانم (WJTV) – پلیس فلوود مردی را به اتهام باتری جنسی دستگیر کرد.

روز چهارشنبه، 7 سپتامبر، پلیس گفت که براندون لجوشوا ویلیامز، از لنا، پس از تحقیقات و یک جلسه محتمل علت محتمل در دادگاه منطقه رانکین دستگیر شد.

ویلیامز به اتهام جنایت جنسی متهم شد و وثیقه او 150000 دلار تعیین شد. پرونده به هیئت منصفه بزرگ شهرستان رانکین خواهد رفت.