مردی در شهرستان پایک به فروش الکل بدون مجوز متهم شد

[ad_1]

شهرستان پایک، خانم. (WJTV) – ماموران کمیسیون نوشیدنی های الکلی (ABC) و نمایندگان شهرستان پایک مردی را به اتهام فروش مشروبات الکلی بدون مجوز دستگیر کردند.

در 12 آگوست، ماموران یک حکم بازرسی را در خانه ای در جاده سامیت هلمزویل در نزدیکی هیگینز درایو اجرا کردند.

در بازرسی ماموران گفتند 422 گرم ماری جوانا، دو قبضه سلاح گرم، آبجو و سایر مشروبات الکلی کشف و ضبط کردند.

Akeem Young دستگیر و متهم به داشتن یک ماده کنترل شده به قصد توزیع، نگهداری سلاح گرم توسط جنایتکار، فروش مشروبات الکلی بدون مجوز و فروش آبجو یا شراب بدون مجوز شد.

وثیقه او 100000 دلار تعیین شده است.

[ad_2]

Leave a reply