مردی در خیابان Whisper Ridge به ضرب گلوله کشته شد. در شهرستان مدیسون

[ad_1]

مدیسون کانتی، خانم. (WJTV) – نمایندگان مجلس مدیسون در حال تحقیق پس از تیراندازی و کشته شدن یک مرد هستند.

بازرسان گفتند که اداره تماسی درباره تیراندازی حوالی ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه 9 ژوئن دریافت کرد. آنها به صحنه در خیابان Whisper Ridge پاسخ دادند.

مقتول چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود که در بیمارستان جان باخت. پزشکی قانونی شهرستان مدیسون قربانی را مارکز لیندزی 24 ساله شناسایی کرد.

نمایندگان هیچ اطلاعاتی در مورد یک مظنون به انگیزه منتشر نکرده اند.

[ad_2]

Leave a reply