مردی در خیابان St. خیابان چارلز در شهرستان مدیسون

[ad_1]

مدیسون کانتی، خانم. (WJTV) – مردی در شهرستان مدیسون شنبه 21 ژانویه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

به گفته پزشک قانونی مدیسون، این تیراندازی اواخر بعد از ظهر شنبه در خیابان سنت. خیابان چارلز

جاکواریوس راس 21 ساله به عنوان قربانی شناسایی شد. او در صحنه درگذشت.

[ad_2]

Leave a reply