مردی در تیراندازی در آپارتمان پاین ریج گاردنز کشته شدکانتی هیندز، خانم. (WJTV) – کلانتر شهرستان هیندز (HCSO) در حال تحقیق پس از مرگ مردی بر اثر تیراندازی در یک مجتمع آپارتمانی در روز جمعه 9 سپتامبر است.

مقامات HCSO گفتند مردی در آپارتمان پاین ریج گاردنز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او به بیمارستان محلی منتقل شد و بعداً درگذشت.

آنها گفتند که مرد دیگری تلاش کرد صحنه را ترک کند اما توسط نمایندگان برای بازجویی بازداشت شد.