مردی در تیراندازی افسران شهرستان لینکلن کشته شد

[ad_1]

شهرستان لینکلن، خانم. (WJTV) – یک نفر در تیراندازی پلیس در شهرستان لینکلن در روز یکشنبه 9 آوریل کشته شد.

مقامات اداره امنیت عمومی می سی سی پی (DPS) گفتند این حادثه حوالی ساعت 10:30 صبح در نزدیکی تقاطع جاده نعل اسبی و MS 550 رخ داده است.

آنها گفتند که یکی از معاونین شهرستان لینکلن در کنار MS 550 پارک شده بود که مردی با سلاحی در دست به وسیله نقلیه او نزدیک شد.

مقامات DPS گفتند که این فرد جراحات مرگبار داشته است. پلیس آسیب ندیده است.

اداره تحقیقات می سی سی پی در حال رسیدگی به این پرونده است. نتیجه بازرسی به دادسرا ارسال خواهد شد.

[ad_2]

Leave a reply