مردی به جرم قتل کورتنی اندرسون به حبس ابد محکوم شد

[ad_1]

ویکزبورگ، خانم (WJTV) – مردی به جرم قتل کورتنی اندرسون مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.

Vicksburg Daily News گزارش داد که پلیس ویکسبورگ به تیراندازی در 27 نوامبر 2019 در خیابان هالز فری پاسخ داد. کورتنی اندرسون با شلیک گلوله به سینه پیدا شد. پلیس گفت جیسون اسکینر پنج ساعت بعد در حالی که یک تفنگ ساچمه ای اره شده به همراه داشت دستگیر شد.

هیئت منصفه پس از 15 دقیقه مشورت در روز پنجشنبه، 12 مه، حکم مجرم بودن را صادر کرد. یک قاضی او را در بازداشتگاه اداره اصلاحات می سی سی پی (MDOC) به حبس ابد محکوم کرد.

[ad_2]