مردی به اتهام قتل عمد مک‌کامب در سال 2020 محکوم شد

[ad_1]

MCCOMB، خانم (WJTV) – مردی به دلیل دخالت خود در ارتباط با مرگ LaQusha Brochelle Martin در 30 مه 2020 گناهکار خود را اعتراف کرد.

در 13 دسامبر 2022، تاکر موریس به قتل عمد اعتراف کرد و به 20 سال زندان با شش سال تعلیق محکوم شد. او 14 سال را در زندان خواهد گذراند.

به گفته اداره پلیس مک‌کامب، افسران با اشاره به تیراندازی به جاده آزادی قدیمی در مک‌کامب پاسخ دادند. شاهد افسران را پایین انداخت و آنها را به لات 10 هدایت کرد، جایی که چارلز مارتین، 32 ساله، از سامیت را با چندین گلوله زخمی پیدا کردند.

مارتین، 40 ساله از مک‌کامب، لحظاتی بعد در لات 11 در ایوان مرده پیدا شد.

تاکر موریس در زمان حادثه 16 ساله بود.

[ad_2]

Leave a reply