مردی به اتهام قاچاق کوکائین در شهرستان هیندز دستگیر شد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – مردی به جرم قاچاق یک ماده کنترل شده در شهرستان هیندز دستگیر شد.

ماموران اداره مواد مخدر می سی سی پی (MBN)، به همراه تحقیقات امنیت داخلی، پلیس ریجلند و وکلای شهرستان هیندز، سدریک ارل ایوانز را دستگیر کردند.

بازرسان گفتند که دو کیلوگرم پودر کوکائین به ارزش خیابانی 205000 دلار پیدا کردند. آنها همچنین 42420 دلار ارز آمریکایی پیدا کردند.

در حال حاضر هیچ وثیقی برای ایوانز تعیین نشده است.

[ad_2]