مردی به اتهام تیراندازی دوبار در سال 2020 در جکسون محکوم شد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – مردی که در ارتباط با تیراندازی دوگانه در دسامبر 2020 در جکسون متهم شده بود، پس از اعتراف به گناه در روز چهارشنبه، 30 نوامبر، محکوم شد.

به گزارش Vicksburg Daily News، جاکوون آلن متهم به تیراندازی به افسر پلیس ویکسبورگ، ادی کولبرت و نگهبان امنیتی اریک ویلیامز در خیابان پرل است. در این حادثه گلوله ای سرگردان به صورت کولبر اصابت کرد و ویلیامز بارها مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

هر دو کولبر و ویلیامز تیراندازی را در شرایط بحرانی ترک کردند. بازرسان گفتند مشاجره منجر به تیراندازی شد. آلن به دو مورد حمله تشدید متهم شد.

آلن برای هر اتهام به 20 سال زندان با 14 سال تعلیق برای هر اتهام محکوم شد. او در مجموع 12 سال خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

Leave a reply