مردی با شلیک گلوله در داخل ماشین در شهرستان هلمز کشته شد

[ad_1]

هولمز کانتی، خانم. (WJTV) – مردی در روز شنبه، 2 ژوئیه، با شلیک گلوله در صندلی عقب خودرویی در شهرستان هلمز پیدا شد و کشته شد.

ویلی مارس، کلانتر شهرستان هلمز، گفت که معاونان به محل حادثه در جاده کاستالیان اسپرینگز آمدند و مردی را در صندلی عقب خودرویی که هنوز در حال کار بود، مرده پیدا کردند. او گفت که این مرد چندین گلوله خورده است.

دکستر هاوارد، بازرس شهرستان هلمز، قربانی را جورج براندون فاستر شناسایی کرد.

مارس گفت در حال حاضر هیچ بازداشتی صورت نگرفته است. هر کسی که اطلاعاتی در مورد این حادثه دارد می تواند با کلانتر شهرستان هلمز به شماره (662)-834-1511 تماس بگیرد.

[ad_2]

Leave a reply