مراسم تشییع جنازه مشترک برای خیابان سقوط کرده خلیج برگزار می شود. افسران پلیس لوئیس

[ad_1]

BAY ST. لوئیس. خانم. (WJTV) – مراسم تشییع جنازه مشترک دو خیابان خلیج. افسران پلیس لوئیس که در حین انجام وظیفه در جریان تیراندازی کشته شدند، چهارشنبه 21 دسامبر برگزار می شود.

گروهبان استیون رابین و افسر برادن استورف هنگام پاسخگویی به تماس در متل 6 در Bay St. لویی در چهارشنبه 14 دسامبر.

به گزارش Sun Herld، مراسم رابین و استورفه در خیابان Bay برگزار می شود. مرکز اجتماعی لوئیس بازدید از ساعت 9:30 صبح آغاز و مراسم تشییع در ساعت 12:00 بعد از ظهر خواهد بود.

افسران کشته شده توسط یک صفوف مجری قانون به گورستان باغ خاطره، خیابان مرکزی 630 در خیابان بی اسکورت خواهند شد. لوئیس، جایی که آنها توسط گارد افتخاری گشت بزرگراه می سی سی پی دریافت خواهند کرد.

[ad_2]

Leave a reply