متولی به سیستم کتابخانه جکسون هیندز تأیید شد

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – یک متولی برای پر کردن صندلی باز بخش 7 سیستم کتابخانه جکسون-هیندز تأیید شد.

نورثساید سان گزارش داد که پیتون اسمیت 36 ساله برای این موقعیت داوطلب شده است. شهردار Chokwe Antar Lumumba او را نامزد کرد و شورای شهر او را به عنوان معتمد در روز سه شنبه، 26 آوریل تایید کرد.

اسمیت ساکن Belhaven و شریک Forman Watkins & Krutz است. او در شمال شرقی جکسون بزرگ شد و به آکادمی جکسون رفت. اسمیت گفت که با بازدید از کتابخانه های جکسون-هیندز بزرگ شده است و هنوز هم با خانواده اش این کار را انجام می دهد. او گفت که امیدوار است با مشکلات سیستم کتابخانه آشنا شود تا به حل آنها کمک کند.

به نوشته این روزنامه، هفت کرسی در هیئت 14 نفره خالی مانده است. هیئت مدیره مسئول تصمیم گیری در مورد سیستم کتابخانه و تصویب هزینه ها می باشد.

[ad_2]