متهم 14 ساله پس از تیراندازی مرگبار در خیابان استوارت

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – پلیس جکسون گفت یک نوجوان 14 ساله پس از تیراندازی مرگبار در روز چهارشنبه دستگیر شد.

پلیس گفت که این نوجوان ناشناس به مارکز مایلز 22 ساله شلیک کرد و او را کشت. بازرسان معتقدند اسلحه مورد استفاده در تیراندازی به سرقت رفته است.

این یک داستان در حال توسعه است.

[ad_2]

Leave a reply