قاضی ویژه در پرونده Dobbs v. پرونده سازمان بهداشت زنان جکسون

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – دادگاه عالی می سی سی پی دستور انتصاب قاضی ویژه در پرونده Dobbs v. سازمان بهداشت زنان جکسون

دبرا ک. هالفورد، قاضی و برای ناحیه چهارم دادگاه ریاست جمهوری، در روز پنجشنبه، 30 ژوئن از سوی قضات منصوب شد.

این امر کمتر از یک هفته پس از صدور حکم بزرگ از سوی دادگاه عالی ایالات متحده با لغو Roe v. وید اهمیت حکم این است که در می سی سی پی با Dobbs v. پرونده سازمان بهداشت زنان جکسون.

می سی سی پی یکی از چندین ایالتی است که پس از 15 هفته سقط جنین را ممنوع کرده است.

[ad_2]

Leave a reply