قاضی شهرستان هیندز دو حکم مجرمانه را لغو کرد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – محکومیت دو مردی که به جرم ضرب و جرح ساده مجرم شناخته شدند در دادگاه شهرستان هیندز کانتی لغو شد.

نورثساید سان گزارش داد که آلن گرانت اسلایدر و برایان پدن در دادگاه شهری جکسون به دلیل حمله ساده به متیو رابرت کمپ در سال 2021 مجرم شناخته شدند.

جس اچ. دیکینسون، قاضی دادگاه ویژه شهرستان، فیلم ویدئویی را بررسی کرد و تشخیص داد که شواهد ایالتی برای ادامه پرونده برای محاکمه کافی نیست.

روزنامه گزارش داد که قاضی دیکینسون حکم داد که سایدرز و پدن در یک حمله ساده با تعصب مقصر نیستند، به این معنی که نمی توان دوباره آن را مطرح کرد.

[ad_2]

Leave a reply