فردی که پس از تصادف در جاده تری از ماشین نجات یافت

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – خدمه نجات پس از گیر افتادن یک نفر در داخل یک وسیله نقلیه به تصادف در خیابان تری پاسخ دادند.

ماشین به سمت غرب به سمت جکسون می رفت که راننده کیا کنترل را از دست داد. ترافیک در هر دو جهت باید تغییر مسیر دهد.

انتظار می رود حال راننده خودرو خوب باشد.

[ad_2]

Leave a reply