فراری از بازداشتگاه جوانان هنلی جوان دستگیر شد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – تایری جونز، کلانتر شهرستان هیندز گفت که نوجوان فراری از بازداشتگاه جوانان هنلی یانگ دستگیر شد.

به گفته جونز، رونداریوس راگسدیل، 17 ساله، در خانه ای در شمال جکسون توسط شهرستان هیندز دستگیر شد. او با اتهامات فرار اضافی مواجه است.

جونز گفت که راگزدیل روز سه شنبه 17 مه از بازداشتگاه در جاده مک داول فرار کرد. او ابتدا به اتهام دزدی در بازداشت بود.

[ad_2]