فاضلاب های جکسون میلیون ها گالن زباله را ریخت

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – بر اساس گزارش فصلی این شهر از EPA، شهر جکسون از ابتدای سال 2022 بیش از 45 میلیون گالن فاضلاب را به محیط زیست ریخته است. این گزارش در ماه آوریل منتشر شد.

بر اساس این گزارش، سیستم های فاضلاب شهر بین ژانویه تا مارس 2022، 46.4 میلیون گالن فاضلاب تصفیه نشده یا نیمه تصفیه شده را به محیط زیست ریخته است.

نزدیک به 34 میلیون گالن فاضلاب به آبراه ها و رودخانه های ایالت رسیده است.

مسائل مربوط به فاضلاب ممکن است برای شهر گران تمام شود، که از سال 2021 تحت موافقت EPA قرار گرفته است. طبق این شرایط، شهر برای هر روز سرریز فاضلاب که به آبراه های ایالتی می رود، 1000 دلار جریمه می شود.

[ad_2]