غرق شدن کودک در استخر خانواده در خانه اوتشهرستان جونز، خانم. (WHLT) – یک کودک 14 ماهه پس از غرق شدن در استخر خانواده در خانه اووت در روز پنجشنبه 7 ژوئیه جان باخت.

نمایندگان کانتی جونز گفتند که حوالی ساعت 11:07 صبح در جاده Oilwell به خانه پاسخ دادند. آنها تلاش های CPR را از مادر پسر تحویل گرفتند.

پسربچه با آمبولانس به مرکز پزشکی منطقه ای جنوب مرکزی (SCRMC) در لورل منتقل شد و بعداً اعلام شد که مرده است.

معاونان شهرستان جونز گفتند که این حادثه در دست بررسی است و اسامی آنها در حال حاضر اعلام نخواهد شد.

کلانتر جو برلین غرق شدن را “تراژدی وحشتناک” خواند.