طوفان های شدید خسارت قابل توجهی در شهرستان لوندز ایجاد می کند

[ad_1]

شهرستان لوندز، خانم. (WJTV) – همسایگان در شهرستان لوندز در حال تمیز کردن پس از طوفان های سه شنبه شب هستند.

چند خانه ویران شد. سقف برخی از خانه ها در امتداد جاده کالدونیا استین از بین رفته بود. شیشه های خانه های دیگر آسیب دیده است.

رادار نشان داد که گردباد باعث سقوط درختان و پراکنده شدن آوار در سراسر شهرستان شد.

همسایه هایی که در شهرستان لوندز زندگی می کنند می گویند که بدترین طوفان حدود سه دقیقه به طول انجامیده است. هیچ آسیب جدی گزارش نشده است.

مقامات سرویس ملی هواشناسی (NWS) گفتند خدمه خسارت را بررسی خواهند کرد.

کسانی که مستقیماً تحت تأثیر طوفان قرار گرفته اند و به کمک نیاز دارند باید با شماره 1-800-RED-CROSS تماس بگیرند یا به redcross.org/gethelp مراجعه کنند.

[ad_2]

Leave a reply