طوفان های شدید باعث قطع برق در سراسر می سی سی پی می شود

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – با حرکت طوفان های شدید در می سی سی پی در روز چهارشنبه، 25 مه، شرکت های برق از قطعی ناشی از طوفان خبر دادند.

بر اساس گزارش PowerOutage.US، بیش از 7000 قطع برق در سراسر ایالت وجود داشته است.

اکثر قطعی ها توسط Entergy Mississippi با بیش از 3000 مشتری بدون برق گزارش شده است.

ساترن پاین الکتریک و جنوب غربی می سی سی پی EPA هر دو بیش از 1000 خاموشی را گزارش کردند.

اینجا را کلیک کنید تا از پیش بینی تیم طوفان 12 در طول روز مطلع شوید.

[ad_2]