طرفداران ببر برای رژه بازگشت به خانه JSU صف می کشند

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – در رژه بازگشت به خانه در ایالت جکسون، همه لبخندها و حالات عالی بود.

طرفداران ببر صبح شنبه در خیابان های مرکز شهر جکسون صف کشیدند. برخی از آنها از خارج از ایالت به شهر با روح رفتند تا در جشن ارزشمند شرکت کنند و مربی پرایم و تیم ببر 2022 را تشویق کنند.

یکی از طرفداران جوان گفت: “ما در رژه بسیار سرگرم می شویم. من می خواهم ببینم پسر عمویم جاناتان بر طبل می کوبد.”

نیکی براون که از لوئیزیانا برای حمایت از پسرش آمده است، گفت: “پسر من یک طبل دام برای ایالت جکسون است. ما اینجا هستیم تا از او حمایت کنیم.”

یکی از طرفداران گفت: “ارتعاشات مثبت، همه چیز فوق العاده است. ارتعاشات بالا.”

مسیر رژه از خیابان دادگاه، خیابان ایالتی، خیابان مروارید و خیابان غربی طی شد.

[ad_2]

Leave a reply