شهردار مگی به اتهام خشونت خانگی بازداشت شد

[ad_1]

مگی، خانم (WJTV) – دیل بری شهردار مگی به خشونت خانگی متهم شده است.

بازرسان گفتند همسرش، کیله، اتهامات آزاری علیه شوهرش مطرح کرده است. رئیس پلیس شین لیتل گفت که یک سوگندنامه به اتهام جنحه تشکیل شده است.

لیتل توضیح داد: “یک دستگیری در 6 آگوست صورت گرفت. معاونان و افسران به تماس خانگی در محل سکونت در محدوده شهر پاسخ دادند. ماموران با شاکی صحبت کردند و شاکی سوگندنامه ای را برای خشونت خانگی ساده امضا کرد.”

بری در ابتدا در خانه نبود، اما بعداً خود را تسلیم کرد. او با وثیقه 1000 دلاری از زندان خارج شده است.

قاضی دادگاه شهرداری به دلیل تضاد منافع از این پرونده خودداری کرد و برای رسیدگی به پرونده با قاضی دادگاه دادگستری تماس گرفته شد.

بری در 6 اکتبر در دادگاه حاضر خواهد شد.

[ad_2]

Leave a reply