شهردار جکسون یک کنفرانس خبری هفتگی برگزار می کندجکسون، خانم (WJTV) – شهردار جکسون، Chokwe Antar Lumumba میزبان یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی در روز دوشنبه، 6 مارس خواهد بود.

این کنفرانس از ساعت 13:00 برگزار می شود. انتظار می رود لومومبا درباره کسب و کار و ابتکارات شهری بحث کند.

Leave a reply