شهردار جکسون کنفرانس خبری هفتگی برگزار می کندجکسون، خانم (WJTV) – شهردار جکسون، Chokwe A. Lumumba کنفرانس خبری هفتگی خود را در روز دوشنبه، 16 می برگزار خواهد کرد.

انتظار می رود که شهردار در مورد مسائل و ابتکارات شهر به روز رسانی کند.

کنفرانس خبری از ساعت 13:00 در خارج از تالار شهر جکسون آغاز خواهد شد.