شهردار جکسون کنفرانس خبری هفتگی برگزار می کندجکسون، خانم (WJTV) – شهردار جکسون، Chokwe Antar Lumumba، یک کنفرانس خبری هفتگی در روز دوشنبه، 24 اکتبر برگزار خواهد کرد.

این نشست خبری ساعت 13:00 در محل شهرداری برگزار می شود.

انتظار می رود لومومبا در مورد کسب و کار و ابتکارات شهری بحث کند.