شهردار جکسون میزبان کنفرانس خبری هفتگی استجکسون، خانم (WJTV) – شهردار جکسون، Chokwe A. Lumumba میزبان کنفرانس خبری هفتگی خود در روز دوشنبه، 13 ژوئن خواهد بود.

شهردار مسائل و ابتکارات مربوط به پایتخت را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کنفرانس خبری از ساعت 13:00 در تالار شهر جکسون آغاز می شود.