سه نوجوان پس از تعقیب و گریز از پرل به جکسون دستگیر شدند

[ad_1]

پرل، خانم (WJTV) – سه نوجوان پس از تعقیب و گریز پلیس از پرل به جکسون در روز چهارشنبه 15 سپتامبر دستگیر شدند.

اداره اطلاعات عمومی پرل، گرگ فلین، گفت که یک خودرو برای جلوگیری از ایست بازرسی در بزرگراه 80 نزدیک فلاینگ جی، به دور خود چرخید. پلیس معتقد بود خودرو مشکوک است و تعقیب و گریز آغاز شد.

تعقیب و گریز در امتداد بین ایالتی 55 پیش از پایان در لیکلند درایو اجرا شد. پلیس مروارید یک مانور گودال برای متوقف کردن ماشین انجام داد.

فلین گفت هیچ آسیبی گزارش نشده است. سه نوجوان پس از تعقیب و گریز دستگیر شدند.

[ad_2]

Leave a reply