ساکنان کلینتون به فروش ماری جوانای پزشکی رای منفی دادند

[ad_1]

کلینتون، خانم (WJTV) – ساکنان شهرستان کلینتون در روز سه شنبه 28 فوریه علیه فروش ماری جوانای پزشکی در شهر رای دادند.

رهبران گفتند 2318 نفر از ساکنان روز سه شنبه به این اقدام رأی دادند.

  • در مقابل – 1380 (59.5%)
  • برای – 938 (40.5%)

[ad_2]

Leave a reply