زن وسون متهم به جعل هویت یک افسر پلیس است

[ad_1]

وسون، خانم. (WJTV) – پلیس وسون روز چهارشنبه 30 نوامبر زنی را به اتهام جعل هویت یک افسر پلیس دستگیر کرد.

پلیس گفت که آنها در مورد تماس فردی با آنها با استفاده از هویت یک افسر پلیس از طریق ابزارهای الکترونیکی که ادعاهای مختلفی را مطرح می کردند، یک مورد رضایت دریافت کردند. پس از تحقیقات بیشتر، ربکا آن براک، از Wesson، دستگیر شد.

براک به یک اتهام جعل هویت یک افسر متهم شد.

[ad_2]

Leave a reply