زنی که پس از مرگ زن در کما به قتل محکوم شد

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – یک زن پس از اینکه در سال 2017 با ماشین خود به زن دیگری برخورد کرد، به قتل درجه دوم مجرم شناخته شد.

بریتنی کارتر_1558459442354.jpg.jpg
بریتنی کارتر

بریتانی کارتر در 30 مارس 2017 به دلیل ضربه زدن عمدی به چورنل میفیلد با SUV خود در خیابان Overstreet در 30 مارس 2017 مجرم شناخته شد.

میفیلد دچار جراحات شدید بدنی شد. در ابتدا، کارتر به حمله شدید متهم شد.

میفیلد دو سال را در کما گذراند تا اینکه در سال 2019 بر اثر جراحات جان خود را از دست داد. سپس اتهامات کارتر به قتل ارتقا یافت.

پس از یک هفته محاکمه، کارتر در دادگاه منطقه هیندز مجرم شناخته شد. او قرار است در 2 دسامبر محکوم شود. او با مجازات 20 تا 40 سال زندان مواجه است.

[ad_2]

Leave a reply