زنی در آپارتمان پرل پیدا شد که گمان می رود برای دو هفته مرده است

[ad_1]

پرل، خانم (WJTV) – پلیس مروارید در حال تحقیق پس از پیدا شدن جسد یک زن در داخل یک آپارتمان است.

گرگ فلین با شهر مروارید گفت که این زن در روز شنبه 10 دسامبر 2022 پیدا شد.

به گفته فلین، پلیس تماسی در مورد جسد دریافت کرد و به مجتمع آپارتمانی پاسخ داد. پزشکی قانونی شهرستان رانکین گفت که جسد این زن برای حداقل دو هفته، اگر نه بیشتر، در آنجا بوده است.

این زن 55 ساله هنوز شناسایی نشده است. بازرسان گفتند که هیچ بازی بدی در مرگ او مشکوک نیست.

[ad_2]

Leave a reply