زندانی از زندان کانتی هیندز در جریان دادرسی فرار می کند

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – نمایندگان کانتی هیندز گفتند که در جستجوی بازداشتی هستند که در جریان رسیدگی دادگاه از دادگاه بازداشتگاه ریموند فرار کرده است.

نمایندگان در جستجوی پرستون هارت 29 ساله هستند. گفته می شود که او یک لباس سرهنگ قرمز پوشیده است.

به گفته بازرسان، او با یک منطقه جنگلی در نزدیکی جاده مزرعه شهرستان و بزرگراه 18 برخورد کرد.

هارت به اتهامات زیر در بازداشت بود: یک فقره سرقت تجاری، دو فقره سرقت مسلحانه، یک مورد مقاومت در برابر دستگیری، و مجرم بودن با سلاح گرم.

هر کسی که اطلاعاتی در مورد محل اختفای هارت دارد می تواند با کلانتر شهرستان هیندز با شماره 1521-352-601 تماس بگیرد.

[ad_2]

Leave a reply