ریدلند رئیس جدید پلیس را معرفی کرد

[ad_1]

ریگلند، خانم (WJTV) – رهبران Ridgeland رئیس پلیس جدید شهر را در جلسه هیئت رئیسه در سه شنبه شب معرفی کردند.

ستوان پس از اعلام بازنشستگی رئیس پلیس، جان نیل، برایان مایرز به عنوان رهبری بخش انتخاب شد. مایرز قبلا به عنوان فرمانده بخش تحقیقات جنایی خدمت می کرد.

تجربه 24 ساله او با اجرای قانون تحت بخش Ridgeland آغاز شد.

[ad_2]