رژه خیابان هال پیش بینی می شود. پدی برای تقویت اقتصاد جکسون

[ad_1]

جکسون، خانم (WJTV) – رژه و جشنواره سالانه هال در روز سنت پاتریک. Paddy’s نزدیک است و انتظار می رود شهر جکسون از این رویداد رونق اقتصادی زیادی کسب کند.

در روز شنبه، 25 مارس، چهلمین مراسم سالانه Hal’s St. پدی به اجرا در خواهد آمد.

بازدیدکنندگان می توانند منتظر رژه حیوانات خانگی، جشنواره و مهمانی های بلوک باشند. برای اولین بار، Sonic Boom of The South بخشی از این رویداد خواهد بود.

ما انتظار داریم حدود 80000 نفر داشته باشند که معادل 3.5 میلیون دلار تاثیر اقتصادی مورد انتظار است. این یک رویداد بزرگ برای شهر جکسون است و ما مشتاقانه منتظر این رویداد هستیم.

کلی مور گفت که پول جمع آوری شده در روز رژه به نفع کودکان می سی سی پی خواهد بود.

[ad_2]

Leave a reply