رهبران یک طرح جدید ایمنی عمومی را برای شهرستان هیندز اعلام کردند

[ad_1]

کانتی هیندز، خانم. (WJTV) – رهبران می سی سی پی در روز چهارشنبه، 4 می، یک طرح جدید ایمنی عمومی برای شهرستان Hinds را اعلام خواهند کرد.

قانونگذار ایالت می سی سی پی در جلسه 2022 لایحه هایی را تصویب کرد که بر روی امنیت عمومی و سیستم های عدالت کیفری در این شهرستان سرمایه گذاری می کند. مقامات ایالتی با مجریان قانون محلی و رهبران جامعه برای اجرای طرح جدید همکاری خواهند کرد.

جودی اونز، دادستان ناحیه هیندز، ستوان. فرماندار دلبرت هوزمن و فیلیپ گان، رئیس مجلس نمایندگان، در کنفرانس خبری که از ساعت 14:00 در ساختمان کنگره ایالت می سی سی پی در جکسون آغاز می شود، شرکت خواهند کرد.

[ad_2]