دو نفر در پرونده های کلاهبرداری بیکاری کووید

[ad_1]

شهرستان هانکاک، خانم. (WJTV) – دو مرد پس از مجرم شناخته شدن به ارتکاب کلاهبرداری بیکاری از طریق دپارتمان امنیت استخدامی می سی سی پی (MDES) در طول همه گیری COVID-19 محکوم شدند.

لارنس اسکات رایلی به دلیل ارائه درخواست های تقلبی مزایای بیکاری برای دو نفر در بازداشت در اداره اصلاحات می سی سی پی (MDOC) مجرم شناخته شد. او به حداکثر 23 حبس در MDOC و ده سال در برنامه نظارت فشرده MDOC محکوم شد. او همچنین به پرداخت غرامت کامل MDES به مبلغ 124442 دلار محکوم شد.

Hanh Huynh، یکی از افرادی که رایلی برای او درخواست داد، به پنج سال حبس در MDOC محکوم شد.

محاکمه ویلیام “تالی” وان، شخص دیگری که رایلی برای او درخواست داد، برای اوت 2022 برنامه ریزی شده است.

[ad_2]

Leave a reply